800 κιλά φρέσκων αλλαντικών από τη ΝIKAS

Ένα ποτάμι της προσφοράς και της αλληλεγγύης κατακλύζει καθημερινά τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων. Ανάμεσα στους σταθερούς υποστηρικτές μας, υπάρχουν και νέοι χορηγοί, που αναγνωρίζουν το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και αποφασίζουν να το στηρίξουν. Ένας από αυτούς είναι και η ιστορική εταιρεία NIKAS, η οποία πρόσφερε χθες περίπου 800 κιλά φρέσκων αλλαντικών για τους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Σας ευχαριστούμε θερμά!