900 κιλά φέτας, προσφορά της ΔΕΛΤΑ

Ένα κύμα αλληλεγγύης «πνίγει» καθημερινά το Κ.Υ.Α.Δ.Α. γεμίζοντάς μας με ελπίδα και πίστη, αλλά και δύναμη να συνεχίσουμε τον καθημερινό αγώνα της στήριξης των 26.000 ωφελουμένων μας. Πολύτιμος βοηθός μας σε όλη αυτή την προσπάθεια στέκεται συνεχώς η ΔΕΛΤΑ που σήμερα έστειλε στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου της Αθήνας 900 κιλά φέτα! Σας ευχαριστούμε!