900 σαλάτες από τον Μπάρμπα- Στάθη

900 φρεσκοκομμένες σαλάτες θα καταλήξουν και αυτή την εβδομάδα στο τραπέζι των ωφελούμενων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. χάρη σε μια ακόμη σημαντική δωρεά από τον Μπάρμπα- Στάθη, μια εταιρεία που στηρίζει διαχρονικά και συστηματικά το έργο μας. Ευχαριστούμε!