960 μπουκάλια νερό από τη Δύναμη Ζωής

Το πιο πολύτιμο αγαθό για την καθημερινότητα κάθε ανθρώπου δώρισε η Δύναμη Ζωής. 960 μπουκάλια νερό που ενισχύουν τη μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης που έχουμε δημιουργήσει στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Σας ευχαριστούμε!