Άλλα 40 καρβελάκια ψωμί από τον φούρνο Kora Bakery

Για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, ο φούρνος Kora Bakery στο Κολωνάκι δώρισε στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων 40 καρβελάκια ψωμί για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε για τη διαρκή σας στήριξη στο έργο μας!