Άλλα 44 καρβελάκια ψωμί από τον φούρνο Kora Bakery

Δεν έχει τέλος το κύμα έμπρακτης στήριξης του φούρνου Kora Bakery προς το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, καθώς σήμερα παραλάβαμε ακόμη 44 καρβελάκια ψωμί για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Σας ευχαριστούμε!