Άλλα 53 καρβελάκια ψωμί από τον φούρνο Kora

224 καρβελάκια χωριάτικο, λαχταριστό ψωμί παρέδωσε αυτή την εβδομάδα ο φούρνος Kora στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, αφού μας επισκέφθηκε όχι δύο, ούτε τρεις, αλλά τέσσερις φορές, πραγματοποιώντας ισάριθμες δωρεές. Τα καρβελάκια έφτασαν άμεσα σε άτομα και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για τη σημαντική συνεισφορά σας στο έργο μας!