Άλλες 80 σαλάτες από τη Galitel S.A.

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την προηγούμενη δωρεά της, η Galitel S.A. μας εφοδίασε με άλλες 80 σαλάτες. Έτσι η συνολική της προσφορά της εταιρείας προς το Κ.Υ.Α.Δ.Α. για αυτή την εβδομάδα έφτασε τις 268 σαλάτες. Σας ευχαριστούμε!