Αναλώσιμα για τα κοινωνικά μας ιατρεία από τη Δίγκας Γ. Ιατρικά

2.400 γάντια νιτριλίου, 10 ρολά χαρτί ηλεκτροκαρδιογράφου, 40 κάδους μολυσματικών υλικών και 10 κάδους απορριμμάτων συμπεριέλαβε η πολύτιμη δωρεά της εταιρείας Δίγκας Γ. Ιατρικά προς το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα στο σχετικό μας αίτημα και μας προμήθευσε με χρήσιμα αναλώσιμα, αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των κοινωνικών μας ιατρείων, που παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες υγείας στους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστούμε!