Δωρεά επίπλων από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Χατζηγάκη

Σε δωρεά διαφόρων επίπλων που θα αξιοποιηθούν στις δομές φιλοξενίας του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, προχώρησε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Χατζηγάκη. Σας ευχαριστούμε!