Δωρεά φαρμάκων από τη ΒΙΑΝ Α.Ε. στο Κοινωνικό Φαρμακείο

Eξασφαλίζει θεραπευτική συνέχεια σε συνανθρώπους μας που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Λειτουργεί καθημερινά εντός του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών και υποστηρίζει μηνιαίως περισσότερους από 300 πολίτες. Το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι μια από τις σημαντικότερες δομές του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Προσφέρει ανακούφιση και φροντίδα σε ευάλωτους συνανθρώπους μας, έχοντας στο πλευρό του φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακεία της πόλης. Τον Μάρτιο η ΒΙΑΝ Α.Ε. υποστήριξε τη λειτουργία του με μια γενναιόδωρη προσφορά παυσίπονων, συμπληρωμάτων διατροφής και αναλγητικών προϊόντων.

Ευχαριστούμε!