Δύο ντουλάπες από την Ήρων Ενεργειακή Α.Ε.

Δύο ξύλινες ντουλάπες πρόσφερε η Ήρων Ενεργειακή Α.Ε. στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών. Έπιπλα γραφείου που θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση χώρου και θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων μας. Σας ευχαριστούμε!