Είκοσι μεγάλες σακούλες με διάφορα ρούχα παρέδωσε σήμερα ένας ιδιώτης στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων. Τα ρούχα θα διανεμηθούν μέσω των καταστημάτων της Αθηναϊκής Αγοράς σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστούμε!