Ένας τόνος ντομάτες με αγάπη από την Κρήτη

Ένας τόνος ντομάτες θα δώσει μία πρόσθετη ανάσα ανακούφισης στους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, χάρη στη δωρεά ενός παραγωγού από την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!