Επίσκεψη στο Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου

Στο πλαίσιο δικτύωσης με φορείς που συνεργαζόμαστε, η Πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Μελίνα Δασκαλάκη επισκέφθηκε τον Αύγουστο το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου όπου συναντήθηκε με τη Γενική Διευθύντρια των ΓτΚ, κα Ευγενία Θάνου και με αντιπροσωπεία των ΓτΚ.
Συνομίλησαν για την ουσιαστική υποστήριξη που παρέχεται στο Υπνωτήριο Αστέγων και τις δράσεις που αναπτύσσουμε με σκοπό τη φροντίδα και την ενδυνάμωση των ευάλωτων συνανθρώπων μας.
*Το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στον Δήμο της Αθήνας, λειτουργεί σε κτήριο που παραχωρεί ο Δήμος στους ΓτΚ με συγχρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.