Γυμνάσια της Αθήνας στήριξαν με είδη τα Κοινωνικά Καταστήματα

Γυμνάσια της Αθήνας στάθηκαν τον Απρίλιο στο πλευρό μας, δωρίζοντας είδη με σκοπό την κάλυψη καθημερινών αναγκών των δικαιούχων μας. Αναδεικνύοντας τον κρίσιμο και ενεργό ρόλο του σχολείου στην ανάπτυξη δράσεων αλληλεγγύης, το 4ο Γυμνάσιο Αθηνών και το 19ο Γυμνάσιο Αθηνών συγκέντρωσαν και δώρισαν στα Κοινωνικά μας Καταστήματα 23 κούτες με ρούχα και παπούτσια και συσκευασίες τροφίμων.

Τους ευχαριστούμε!