Η εταιρεία ELBISCO σταθερά στο πλευρό του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Η  εταιρεία ELBISCO πάντα κοντά μας ενισχύει καθημερινά το έργο μας.

Η νέα χορηγία σε  55 παλέτες διαφόρων προϊόντων  έδωσε χαρά στους ωφελούμενούς μας αλλά και σε εμάς την ικανοποίηση να προσφέρουμε όσο περισσότερο μπορούμε στους ανθρώπους που δυσκολεύονται καθημερινά.