Η McDonalds κοντά στις ωφελούμενες οικογένειες του ΚΥΑΔΑ

Ευχαριστούμε την εταιρεία McDonalds Hellas για τη δωρεά της σε 888 πακέτα Spring Rolls, τα οποία εμπλούτισαν τα πακέτα που προμηθεύονται οι ωφελούμενες οικογένειες που είναι εγγεγραμμένες στον Οργανισμό μας και διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχιας.