Η Softex συνεισφέρει στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι Plus"

Η Softex ανταποκρινόμενη με σεβασμό στην ανάγκη για την παροχή βασικών αγαθών σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δυσμενή θέση, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19), συνεισφέρει στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» προσφέροντας προϊόντα φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διαθέτει κάθε εβδομάδα για διάστημα δύο μηνών 2.500 συσκευασίες χαρτί υγείας, ώστε να καλύψει τις ανάγκες οικογενειών και μοναχικών ατόμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν.