Καμπάνια από το Sheraton Rhodes Resort για τη στήριξη του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Ευχαριστούμε θερμά το Sheraton Rhodes Resort, το οποίο στο πλαίσιο της καμπάνιας «You Eat We Give», μέσω της οποίας τον μήνα Οκτώβριο δώρισε 1ευρώ για κάθε γεύμα που πραγματοποιήθηκε στα εστιατόρια Thèa και L’Onda, με στόχο την προώθηση της στήριξης της τοπικής κοινωνίας
Μια σπουδαία πρωτοβουλία που δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη στο έργο μας κι έχει ως αποδέκτες τους ευάλωτους πολίτες που στηρίζουμε καθημερινά.
Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά σας!