Καθημερινά δίπλα στους φιλοξενούμενους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων η Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων.

Νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών, ακολουθώντας τις αρχές της Κοινοτικής Νοσηλευτικής, διαδραματίζουν έναν ουσιώδη ρόλο στo πολύπλευρο έργο της δομής, παρέχοντας προληπτική φροντίδα στους φιλοξενούμενους της.

Μεριμνούν για τις προληπτικές εξετάσεις και τις συνταγογραφήσεις τους, τακτοποιούν τα ραντεβού τους, αναπτύσσουν συνεργασίες με Κοινωνικά Φαρμακεία και συνοδεύουν σε μονάδες υγείας όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν.

Μια έμπειρη ομάδα που υποστηρίζει καθημερινά ευάλωτους συνανθρώπους μας, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης τους.