Καθημερινές οι δωρέες ιδιωτών

Η προσέλευση και η διάθεση προσφοράς των απλών πολιτών είναι συγκινητική. Μέσα σε λίγες ώρες πέντε ιδιώτες έφτασαν στις αποθήκες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, παραδίδοντας είδη σπιτιού, έξι κούτες και δέκα τσάντες διάφορα ρούχα, δύο σάκους παιχνίδια και παιδικά ρούχα ώστε να καταλήξουν στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστούμε!