Κοτόπουλα για τις πολύτεκνες οικογένειές μας από την Πίνδος

Εκατόν σαράντα τέσσερα κοτόπουλα, ευγενική προσφορά του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Πίνδος θα διατεθούν το προσεχές διάστημα στις πολύτεκνες οικογένειες που υποστηρίζουμε. Μια σημαντική προσφορά αγάπης για τα νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.