Μια δωρεά που μας συγκίνησε

Σε μία δωρεά που μας συγκίνησε πραγματικά πολύ προχώρησε ένας συμπολίτης μας, ο οποίος παρέδωσε στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, πέντε τσάντες ρούχα και μία τσάντα φάρμακα, στη μνήμη του αποθανόντος πατρός του, Γεωργίου Τσορμπατζή.

Σας ευχαριστούμε!