Μία μοκέτα, δωρεά ιδιώτη

Η ιδιωτική πρωτοβουλία ακολουθεί και στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης σε κάθε του βήμα. Σήμερα ένας ακόμη ιδιώτης δώρισε στο Κέντρο μας μία μοκέτα. Σας ευχαριστούμε!