Μία σημαντική δωρεά από τον Κωτσόβολο

Πολύτιμη για τη διεξαγωγή του έργου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, υπήρξε η δωρεά της εταιρείας Κωτσόβολος, που εξόπλισε τις υπηρεσίες του Κέντρου με 8 πλήρεις Η/Υ (8 μονάδες & 8 οθόνες), ένα πολυμηχάνημα και πολύτιμα αναλώσιμα (μελάνια, τόνερ και χαρτί). Σας ευχαριστούμε!