Μια σημαντική δωρεά για το Κοινωνικό μας Οδοντιατρείο

Είδη αναγκαία για την παροχή των πολύτιμων οδοντιατρικών υπηρεσιών του Κοινωνικού Οδοντιατρείου του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (φωτό), δώρισε στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. ο οδοντίατρος Άγγελος Χαζάπης. Η πολύ σημαντική δωρεά του συμπεριέλαβε εκτός από αναλώσιμα (αναισθητικές αμπούλες) και εργαλεία (μοχλούς, κ.ά.), ιδιαίτερα χρήσιμο εξοπλισμό, όπως εντοπιστή ακρορριζίου, ηλεκτροτόμο, πολφοδοκιμαστήρα, κλίβανο κ.ά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ουσιαστική συνεισφορά σας στο έργο μας!