Νέα δωρεά από το GIVMED

Έχοντας ως προτεραιότητα να βοηθάμε τους ευάλωτους πολίτες να καλύπτουν τη φαρμακευτική τους περίθαλψη, το Κοινωνικό Φαρμακείο του Κ.Υ.Α.Δ.Α, το οποίο στεγάζεται εντός του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών, είναι ανάμεσα στους φορείς που δέχεται συχνά δωρεές φαρμάκων και παραφαρμακευτικών ειδών από το GIVMED . To περασμένο διάστημα παραλάβαμε δεκάδες προϊόντα με παστίλιες, τα οποία διατίθενται καθημερινά στους δικαιούχους μας.
*Tο Κοινωνικό Φαρμακείο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»