Νέα δωρεά από τον φούρνο Kora

24 καρβελάκια ψωμί συμπεριέλαβε η σημερινή συνεισφορά του φούρνου Kora στο έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Σας ευχαριστούμε!