Νέα δωρεά από τον φούρνο ΒΕΝΕΤΗ

Τριάντα έξι καρβέλια ψωμί προστέθηκαν, χάρη στη νέα δωρεά του Φούρνος Βενέτη στα είδη που θα παραλάβουν προσεχώς οι ωφελούμενοι του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Ευχαριστούμε!