1.056 γιαούρτια, χορηγία της FrieslandCampina Hellas έφτασαν και αυτήν την εβδομάδα στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων για να διανεμηθούν στους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Η υποστήριξή σας, γενναιόδωρη και συνεχής, μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τον διαρκή αγώνα μας για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστούμε!