Νέα δωρεά σε γιαούρτια από τη FrieslandCampina Hellas

1.056 γιαούρτια, χορηγία της FrieslandCampina Hellas έφτασαν και αυτήν την εβδομάδα στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων για να διανεμηθούν στους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Η υποστήριξή σας, γενναιόδωρη και συνεχής, μάς δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τον διαρκή αγώνα μας για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστούμε!