Νέα δωρεά στο Κοινωνικό Φαρμακείο

Φαρμακεία της πόλης δίνουν «παρών» αλληλεγγύης και καλύπτουν με τις δωρεές τους ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου.  Σήμερα, οι εργαζόμενοι μας παρέλαβαν τρεις τσάντες με φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής από το φαρμακείο «Κωνσταντίνα Γκίλλα & Σία Ο.Ε.» στους Αγίους Αναργύρους. Ευχαριστούμε που μας υποστηρίζετε!

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».