Νέα προσφορά από τον Μπάρμπα-Στάθη

Ο Μπάρμπα Στάθης έσπευσε να μας προμηθεύσει με σαλάτες και αυτή την εβδομάδα. 194 συσκευασίες σαλάτας έφτασαν στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας του Δήμου, για να διατεθούν στους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α.