Ακόμη δύο σάκοι με ρούχα προστέθηκαν στα είδη που θα διανεμηθούν στα άτομα και τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, χάρη στην προσφορά δύο ιδιωτών. Σας ευχαριστούμε!