Νέες δωρεές από ιδιώτες

Ακόμη δύο σάκοι με ρούχα προστέθηκαν στα είδη που θα διανεμηθούν στα άτομα και τις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, χάρη στην προσφορά δύο ιδιωτών. Σας ευχαριστούμε!