Ο Μπάρμπα-Στάθης και πάλι δίπλα μας

Η Μπάρμπα Στάθης – Barba Stathis έχει δημιουργήσει με το Κ.Υ.Α.Δ.Α. μια δυνατή αλυσίδα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Μια αλυσίδα που μας έφερε κοντά για μια ακόμη φορά. 246 σαλάτες θα διανεμηθούν στους ωφελούμενούς μας και αυτή την εβδομάδα.