Ο Μπαρμπα-Στάθης πιστός συμπαραστάτης στο έργο μας

Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα, η Μπάρμπα- Στάθης έστειλε περισσότερες από 550 φρεσκοκομμένες σαλάτες για να διανεμηθούν στις οικογένειες που υποστηρίζουμε μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών. Η συνέπεια και η σταθερότητα με την οποία μας υποστηρίζετε, ενθαρρύνουν τις προσπάθειές μας και μας κάνουν πιο δυνατούς να συνεχίσουμε το έργο μας.