Ο φούρνος Kora και πάλι κοντά μας!

Πάνω από 210 καρβελάκια ήταν η εβδομαδιαία συνεισφορά του φούρνου Kora προς το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και τους ανθρώπους σε ανάγκη, καθώς σήμερα παραλάβαμε άλλα 42 καρβελάκια ψωμί. Σας ευχαριστούμε θερμά!