Ο ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΤΟ ΚΥΑΔΑ

Χάρη στην αδιάλειπτη στήριξη της αρτοβιομηχανίας @karamolegos_bakery δεν λείπει από κανένα νοικοκυριό το προϊόν που αποτελεί τη βάση της διατροφικής πυραμίδας. Πάνω από 6.000 συσκευασίες ψωμί έρχονται κάθε μήνα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Οι συσκευασίες ψωμιού εντάσσονται καθημερινά στα πακέτα που μοιράζονται στις ωφελούμενες οικογένειες του @kyadathens

Ευχαριστούμε!