Οι Γιατροί της Καρδιάς διαχρονικοί υποστηρικτές του Κοινωνικού μας Φαρμακείου

Οι Γιατροί Καρδιάς υποστηρίζουν σχεδόν σε μηνιαία βάση το Κοινωνικό μας Φαρμακείο. Αυτό έπραξαν και αυτόν τον μήνα, παραδίδοντάς μας 8 σακούλες φάρμακα για τους άπορους και ανασφάλιστους ωφελούμενούς μας.