Οκτώ τσάντες ρούχα από ιδιώτη

Οκτώ σακούλες με ρούχα που θα ανακουφίσουν άτομα και οικογένειες για τις οποίες η αγορά ρούχων και υποδημάτων δεν είναι κάτι το τόσο απλό και αυτονόητο, παρέδωσε ένας ακόμη συμπολίτης μας στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, σε μια πράξη αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς προς εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη. Ευχαριστούμε!