Παιδικά είδη από ιδιώτες

Οι δωρεές που έχουν ως τελικούς αποδέκτες παιδιά ή νέους γονείς πάντα μας συγκινούν περισσότερο. Δύο συμπολίτισσές μας σκέφθηκαν τις μαμάδες και τους μπαμπάδες εκείνους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφέρουν όσα θα ήθελαν στα παιδιά τους: η μία προσφέροντας ένα καρότσι, μία στράτα και 7 σάκους ρούχα και η δεύτερη τρεις κούτες με ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια. Σας ευχαριστούμε!