Πάνες ακράτειας από τη ΜΕΓΑ Α.Ε.

Πολύτιμα εφόδια για τους ηλικιωμένους φιλοξενούμενους στις δομές αστέγων του Κ.Υ.Α.Δ.Α., αλλά και τους ωφελούμενους του Κέντρου που τα έχουν ανάγκη δώρισε για μία ακόμη φορά η 100%
ελληνική εταιρεία Mega Disposables S.A. : 168 συσκευασίες πάνες ακράτειας. Σας ευχαριστούμε!