Περισσότερα από 9.500 πακέτα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης το 2022 από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο υποστηρίζει μηνιαίως 450 οικογένειες, οι οποίες ανά δεκαπενθήμερο παραλαμβάνουν πακέτα τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης. H συλλογή, η αποθήκευση, το πακέταρισμα και η παραλαβή τους από τους δικαιούχους πραγματοποιείται στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών. Χαρακτηριστικά, το 2022 μοιράσαμε περισσότερα από 9.500 πακέτα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Ένα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει ανακούφιση σε ευάλωτα νοικοκυριά, όχι μόνο μέσω της προσφοράς ειδών αλλά και μέσω παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης µε άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας.

*Tο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου υλοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».