ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Δασκαλάκη Μελπομένη

(Μελίνα)
Πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων

Όραμα του Δήμου Αθηναίων είναι μια πόλη βιώσιμη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, μια πόλη ανθεκτική στις σύγχρονες κρίσεις και προκλήσεις. Αλλά και μια πόλη συμπεριληπτική, ικανή να αγκαλιάζει και να στηρίζει το σύνολο των πολιτών, χωρίς διακρίσεις και κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Η Αθήνα βγαίνει από μια πρωτοφανή για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα υγειονομική, αλλά ταυτόχρονα οικονομική και κοινωνική κρίση, με βαθιά την πίστη ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει, αν πρώτα δεν εμπνεύσει αισθήματα κοινωνικής ασφάλειας στους πολίτες της.

Κι αυτή η ασφάλεια που περιμένουμε η πόλη να προσφέρει στους πιο αναγκεμένους, δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα χωρίς την δημιουργία δομών και υπηρεσιών που να τους στηρίζουν.

Αυτή η προσπάθεια γίνεται κάθε μέρα πράξη από τη δημοτική αρχή του Κώστα Μπακογιάννη και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) στο οποίο έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος.

Περήφανη για το έργο των προκατόχων μου, που έθεσαν τον πήχη πολύ ψηλά, αναλαμβάνω την ευθύνη όχι μόνο της διατήρησης του ίδιου καλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους αδυνάτους της πόλης, αλλά και της διεύρυνσης των υπηρεσιών μας, ώστε να καλύψουν όσο περισσότερες ανθρώπινες ανάγκες για όσους περισσότερους συνανθρώπους μας, με το ίδιο πάντοτε νοιάξιμο και την ίδια φροντίδα.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε ουσιαστικά και με σεβασμό κάθε έναν κάτοικο της Αθήνας που χρειάζεται βοήθεια και να προσεγγίσουμε με δημιουργικό τρόπο τα προβλήματα της αστεγίας και των κοινωνικών αποκλεισμών.