Πρόγραμμα διανομής προϊόντων διατροφής σε πολίτες – ΑμεΑ, που κατοικούν εντός του Δήμου Αθηναίων και βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση

Πρόγραμμα διανομής προϊόντων διατροφής σε πολίτες – ΑμεΑ, που κατοικούν εντός του Δήμου Αθηναίων και βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση ξεκινά να υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της ΕΑΤΑ.
Το πρόγραμμα προβλέπει τη διανομή συσκευασμένων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας σε συνολικά 150 ωφελούμενους με ποσοστό πιστοποιημένης αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως είδους – κινητική, ψυχική, νοητική, όρασης, ακοής ή άλλη.
Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτούντες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομικά θέση.
* H δράση «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ – Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας» (2ος κύκλος) υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).