Προσφορά ιδιώτη για το Κοινωνικό μας Φαρμακείο

Τα οικιακά φαρμακεία γεμίζουν συχνά με φάρμακα και είδη που μένουν αχρησιμοποίητα για καιρό, λήγουν ή καταστρέφονται και καταλήγουν στα σκουπίδια. Πριν λήξουν, αυτά τα φάρμακα μπορεί να είναι πολύτιμα για τους άπορους και ανασφάλιστους συνανθρώπους μας. Αυτό σκέφθηκε και ένας συμπολίτης μας ο οποίος σήμερα παρέδωσε στο Κοινωνικό μας Φαρμακείο αυτοκόλλητα επιθέματα, γάζες και φάρμακα. Σας ευχαριστούμε!