Τέσσερις μεγάλοι σάκοι με ρούχα συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών του Δήμου Αθηναίων από τους εργαζόμενους της εταιρείας Dialog Semiconductor. Τα ρούχα θα διατεθούν στους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α. μέσω της Αθηναϊκής Αγοράς.