Ρούχα και λευκά είδη από την Αερόπολη Λακωνίας

Τρεις κούτες και δύο σάκοι με ρούχα και λευκά είδη ήρθαν στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών από την Αρεόπολη Λακωνίας. Ένας πολίτης συγκέντρωσε ρούχα που δεν είχε πλέον ανάγκη και τα πρόσφερε για τους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Μια γενναιόδωρη πράξη που ενισχύει με περαιτέρω αγαθά τα κοινωνικά μας καταστήματα. Ευχαριστούμε!