Ρούχα και παπούτσια από ιδιώτη

Σαν ποτάμι που δεν στερεύει ποτέ, η ιδιωτική πρωτοβουλία στηρίζει το έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Ένας ακόμη ιδιώτης παρέδωσε για τους ωφελούμενους του Κ.Υ.Α.Δ.Α. μία τσάντα ρούχα και μία τσάντα παπούτσια. Ευχαριστούμε!