Συμμετοχή της Προέδρου του Κ.Υ.Α.Δ.Α. στο 3o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΤΜΜ_CH

Στο 3o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΤΜΜ_CH, που διοργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, διεθνείς οργανισμούς, συμβούλια και επιστημονικές ενώσεις, με θέμα «Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage Recapturing the World in Conflict through Culture promoting mutual understanding and Peace» συμμετείχε η Πρόεδρος του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Μελίνα Δασκαλάκη.
Με την παρέμβασή της, στο πάνελ με θέμα «Bridging Heritage Stakeholders, Science and Industry», επιχείρησε να αναδείξει την οργανική σύνδεση της πολιτικής του Δήμου Αθηναίων σε διαφορετικά πεδία με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, τις συνεργασίες που την υποστηρίζουν, σε μιά προσπάθεια που συγκλίνει στην δημιουργία ενός ζωντανού οικοσυστήματος, και εξασφαλίζει τις βέλτιστες συνθήκες ζωής και εργασίας στην πόλη.
Άκουσε με ενδιαφέρον τους συνομιλητές της να αναφέρονται σε δράσεις που φέρνουν κοντά την ακαδημαϊκή κοινότητα, την βιομηχανία και τον πολιτισμό. Από την πλευρά της αναφέρθηκε στις στρατηγικές του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις παρεμβάσεις που προάγουν την κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση.